Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Koro Levu S.L. l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (en endavant el website), així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes condicions generals, o particulars, addicionals.

Koro Levu S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en el website sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del lloc web s’actualitzen periòdicament, de manera que suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a Koro Levu SL i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització de Koro Levu S.L. L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en el website per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat.

Koro Levu S.L. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si creu que aquest lloc web pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Koro Levu S.L. enviant un correu electrònic a l’adreça consulta@drpiurgell.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Website “.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa a l’usuari que la pàgina web de Koro Levu S.L. es troba allotjada en el domini drpiimplants.com.

10

Koro Levu S.L. és una Societat Limitada Unipersonal la seu social es troba ubicada a Barcelona, al Passeig de la Bonanova, 42 Baix 4a, CP: 08017 amb NIF: B-63.100.036. Koro Levu S.L. és una societat inscrita al registre mercantil de Barcelona, TOM xxxxx, FOLI xxx, FULL xxxxx, INSCRIPCIÓ xxxxx.

Koro Levu S.L. presta serveis odontològics. Per establir una comunicació directa i efectiva amb Koro Levu S.L. pot trucar al telèfon 93.434.21.00 o escriure a l’adreça de correu electrònic consulta@drpiurgell.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal “.

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEBS

Koro Levu S.L. ha inclòs en el website enllaços a altres pàgines web que considera poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca d’altres recursos del seu interès a través d’Internet. Aquestes pàgines no pertanyen a Koro Levu S.L. i no fa una revisió dels seus continguts, de manera que, Koro Levu S.L. no pot fer-se responsable dels continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. Koro Levu S.L. es mostra plenament respectuós amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que els puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els links inserits en el lloc web. Per tal motiu, si considera que la inclusió d’aquests enllaços en el website pogués estar violant els seus drets, li preguem es posi en contacte amb Koro Levu S.L. enviant un correu electrònic a l’adreça consulta@drpiurgell.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Website “.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, llevat d’aquells supòsits en què expressament Koro Levu S.L. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços han de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Koro Levu SL de la pàgina que realitza l’enllaç.

No obstant l’anterior, en qualsevol moment Koro Levu S.L. podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de Koro Levu S.L.