Reconstrucció maxil·lar

La pèrdua de les dents implica la reabsorció o atròfia dels teixits que els suporten, és a dir, os i geniva. Aquesta reabsorció és directament proporcional al temps que passa el pacient en absència de les seves dents. Com a conseqüència, a l’hora de planificar la rehabilitació amb implants ens trobem un escenari més complex caracteritzat per l’absència de volum i menor disponibilitat òssia.

En aquests casos, cal recórrer a la regeneració o reconstrucció d’os, camp en el qual el nostre equip està especialitzat i avalat per una llarga trajectòria. Depenent del grau d’atròfia òssia, podrem col·locar els implants simultàniament a la regeneració o per contra ho farem en dues fases.

Existeixen casos molt severs en què la reabsorció és tal que no hi ha disponibilitat òssia. Abans això requeria de diverses cirurgies molt invasives on calia recórrer a zones donants tal com l’os del maluc, calota o mandíbula per empeltar a nivell dels maxil·lars. En la nostra clínica, des de fa anys practiquem una tècnica que ens permet, mitjançant la creació d’encofrats amb membranes i biomaterial, la recreació d’aquesta anatomia perduda de manera atraumàtica, obtenint uns resultats predictibles i duradors a llarg termini. El pacient, en una situació límit, pot gaudir d’unes dents fixes amb la millor qualitat de vida.