Implants dentals

Què són?

Els implants dentals són el tractament d’elecció per reposar una o diverses dents, bé per la deterioració o l’absència d’aquesta. Es tracta d’un afegit de titani amb disseny roscat que s’insereix en l’os maxil·lar o la mandíbula, amb l’objectiu de simular l’arrel dental perquè en un futur (passat el període de osteointegració) pugui suportar una corona cargolada amb la forma i color de la dent a reposar. Consta del propi implant dental (ancoratge), un pilar transepitelial (emergeix de la geniva) i una corona (part estètica).

En el cas de pacients totalment esdentegat, la col·locació d’un nombre determinat d’implants de manera estratègica ens permetrà posteriorment dissenyar una pròtesi que permeti retornar-li tant l’estètica com la funció perduda. En molts dels casos, si es reuneixen una sèrie de condicions, podrem realitzar aquest procediment de manera que el pacient faci ús de les seves dents fixes en 24-48 hores.

Implants pterigoides i zigomàtics.

En aquells casos en què no disposem d’os suficient per a la col·locació d’implants de manera convencional, podem recórrer a la utilització d’implants inclinats o angulats, buscant l’ancoratge d’aquests en estructures òssies perifèriques. Una vegada aconseguit aquest ancoratge, podrem confeccionar unes dents fixes, estètics i funcionals. Aquesta tècnica permet, sobretot, escurçar notablement el temps de tractament i evitar l’ús de procediments quirúrgics més complexos i invasius.